Wyniki konkursu

Na początku stycznia br. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczny Świat Multimedialny”. Celami konkursu było min. rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z multimediów wśród dzieci i rodziców. Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych wraz z rodzicami. Do organizatora wpłynęło 31 prac z całej Polski. Jury w składzie: Pani Marta Borsuk – nauczycielka, Pani Karolina Szperlik – nauczycielka oraz Pani Lucyna Ptak -nauczyciel wspomagający wybrało 3 prace. Zapraszam do obejrzenia wszystkich prac oraz prac nagrodzonych. Nagrody oraz dyplomy dostarczymy osobiście lub wyślemy pocztą. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dyplom za udział proszę wysłać wiadomość na emaila ahkarolew4@gmail.com Gratuluję zwycięzcom i dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie :-). Organizator: Agnieszka Hasińska

Skip to content