Ważny komunikat

Szanowni Rodzice,

w związku z ograniczeniem działalności przedszkoli w wyniku zwiększonej zachorowalności na COVID-19 proszę o zapoznanie się z Rozporządzenia MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (lexedu.pl) ,według którego przedszkole będzie funkcjonować od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki, a są wymienieni w rozporządzeniu i mają możliwość posłania dziecka do przedszkola, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu dyrekcji lub wychowawcy oraz złożenie wniosku.

Z poważaniem

Renata Matelska

Dyrektor Przedszkola

Skip to content