Ważna informacja dotycząca rekrutacji.

Szanowni Rodzice

informuję, że zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 oraz ich weryfikacja przez komisję. W poniedziałek 8 marca br. zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przedszkola.

W terminie od 9 do 12 marca br. rodzice dziecka są zobowiązani do złożenie  woli zapisu dziecka do przedszkola ,  w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Nie złożenie ww. dokumentu jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Skip to content