Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za objęcie Patronatu nad Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym “Zawody znane i nieznane” oraz za przekazanie upominków i nagród.