Ważna informacja dla rodziców dotycząca nowego roku szkolnego

Szanowni Rodzice,

bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii COVID-19 >>pobierz ,która obowiązywać będzie od 1 września 2020 roku.

Rodziców wszystkich przedszkolaków, proszę o wydrukowanie lub odebranie z sekretariatu przedszkola Oświadczenia>> pobierz ,które jest załącznikiem do procedury, podpisania oraz dostarczenia do przedszkola rano 1 września br.

1 września dzieci przychodzą w godzinach, które zostały zadeklarowane w Potwierdzeniu woli korzystania z przedszkola (dzieci już uczęszczające do przedszkola) oraz w Karcie zapisu dziecka do przedszkola (nowe przedszkolaki). Bardzo proszę o przestrzeganie tych godzin.

Dzieci dojeżdżające, w tym dniu, będą miały zapewniony dojazd i odwóz. Rodziców tych dzieci proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza >> pobierz.

1 września br. o godzinie 16.00 odbędą się zebrania rodziców w grupach. Nie będzie zebrania ogólnego. Wszystkie informacje organizacyjne, które nie zostały ujęte w ww. procedurze, zostaną omówione i wyjaśnione przez wychowawców. Na zebranie proszę zabezpieczyć się w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

Skip to content