Ważna informacja

SZANOWNI RODZICE

W związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
do 18 kwietnia br. dyrektor kontynuuje zmiany w organizacji pracy Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie.

Realizacja zajęć w dalszym ciągu będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele są zobligowani, by kontaktować się z Państwem za pomocą dostępnych komunikatorów, w celu bieżącego przekazywania informacji dotyczących organizacji pracy w danym oddziale.

Rodzice, którym według rozporządzenia przysługuje prawo do opieki i zajęć dla swoich dzieci i chcieliby skorzystać z takiej możliwości, są zobowiązani dostarczyć dyrektorowi przedszkola wniosek. Dokument ten można przesłać drogą mailową na adres: pskarolew@borekwlkp.pl oraz poinformować dyrekcję telefonicznie.

Zajęcia przedszkolne stacjonarne będą organizowane wyłącznie dla dzieci: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o skontaktowanie się z dyrektorem przedszkola pod numerem telefonu: 65 5716601, 604446925 lub elektronicznie.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Przedszkola Renata Matelska

Skip to content