Spotkanie z Policjantem

W ramach realizacji tematu „Bezpieczna droga do przedszkola” odbyło się spotkanie z aspirantem sztabowym panem Jarosławem Godniakiem. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w przedszkola i poza nim. Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każde dziecko powinno posiadać. Na zakończenie spotkania dzieci wraz z policjantem oraz maskotką policji” Pyrkiem” udały się na skrzyżowanie, gdzie odbyły się ćwiczenia praktyczne z zachowaniem zasad przechodzenia przez pasy.

Skip to content