Ratownicy medyczni

16 marca w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacji zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć i zadławienia. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku braku osób dorosłych. Była to wspaniała lekcja- połączenie zabawy z przekazywaniem wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt- ratowania życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Skip to content