Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez gminę Borek Wielkopolski

Szanowni Rodzice,

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502). Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Do 10 maja 2021 r. można składać wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.) do naszego przedszkola – wniosek znajduje się poniżej.


Rodzice, którzy potrzebują opieki nad dzieckiem w terminie 28.06. 2021 – 31.07.2021 zobowiązani są do złożenia wniosku (wniosek należy pobrać ze strony szkoły www.zspborek.edupage.org) do Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp.

Skip to content