MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

W roku szkolnym 2021-2022 po raz pierwszy nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. 

Projekt w naszym przedszkolu będą realizowały dzieci z oddziału przedszkolnego „Motylki”.Działania projektowe są okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz:

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. 
• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. 
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. 
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów. 
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
I KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN.

Serdecznie zapraszamy naszych rodziców  do włączenia się w realizację wybranych zadań.

Piękna nasza Polska cała, dobra i skromna – jak każda Mama.
Wszystkich nas płaszczem otuliła, pszenicznym chlebem nakarmiła.
W sercach Polaków pozostań na zawsze. Bądź ostoją, schronieniem i tarczą.
I duży, i mały – niech się Tobą opiekuje!
Kocham Cię, Polsko! Polsko – dziękuję!

Koordynator projektu:
Karolina Szperlik

Skip to content