Innowacja „Poczytaj mi, proszę”

W marcu i kwietniu w grupie „Jeżyki” odbywały się zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej w przedszkolu. Innowacja pedagogiczna „Poczytaj mi, proszę”, polegała na tym, iż zaproszeni goście (p.dyrektor, nauczycielki, pracownicy administracji i pracownicy niepedagogiczni naszego przedszkola), czytali naszym „Jeżykom” wybrane przez siebie książki. Następnie rozmawiali z nimi na temat wysłuchanych tekstów. Innowacja miała na celu rozwinięcie zainteresowań czytelniczych i wykształcenie gotowości do nauki czytania i pisania. Motywacją do stworzenia i rozpoczęcia innowacji „Poczytaj mi, proszę” było ułatwienie regularnego i bezpośredniego kontaktu z książką, które zwiększy zapał najmłodszych w zakresie rozwoju języka i co istotne zainteresowania czytaniem wśród
przedszkolaków. Jako wychowawca grupy i autorka innowacji, bardzo dziękuję wszystkim za udział i zaangażowanie, a moim przedszkolakom za uważne słuchanie.

Skip to content